AiRomi on yrityksen johdolle tarkoitettu koneoppiva markkinoinnin johtamisen alusta

 
 

Ilmoittaudu Marketing Finland ja Omnicom Media Group Finland AiRomi demo tapahtumaan 25.10.2019

 
 
 

Tee markkinoinnista yrityksesi epäreilu kilpailutekijä

 
 

AiRomi on ensimmäinen koneoppimismalleja hyödyntävä palvelualusta ja skenaariotyökalu, jolla voidaan johtaa markkinointia tuloksekkaasti. Palvelu yhdistää valtavat datamassat markkinoinnin tuloksellisuudesta yrityksen markkinoinnin ydinhaasteisiin.

AiRomi yhdistää kolme markkinoinnin tuottavuuden parantamisen kannalta kriittistä asiaa. Se tuo:

  1. Reaaliaikaisen näkymän markkinoinnin tuloksellisuuteen asettamiasi mittareita vasten.

  2. Markkinoinnin strategiseen suunnitteluun alati tarkentuvat skenaariomallit, joiden avulla voit ohjata markkinointia hallitusti ja ennustettavasti.

  3. Automatisoidun mediaostamisen prosessin kaikkiin merkittäviin mediaryhmiin tehden markkinoinnin aktivoinnista nopeaa ja tehokasta.

AiRomi on kahden eri yrityksen, Houston Analytics:in ja Omnicom Media Group Finland:in suunnittelema, rakentama ja operoima palvelualusta.

Houston Analytics on suomalainen analytiikkatalo, jonka Forrester Research on listannut yhdeksi maailman merkittävistä ennustavan analytiikan yrityksistä.

Omnicom Media Group Finland on Suomen suurimpia mediatoimistokonserneja ja osa New Yorkin pörssissä noteerattua Omnicom Media Groupia. Suomessa yritysryhmään kuuluvat mediatoimistot ToinenPHD ja OMD Finland.

 
 

Palvelun toimintamalli

 
ymmarrys.jpg

1. Ymmärrys

Kaiken perustana AiRomissa on se, että kaikilla markkinoinnin ohjaamiseen osallistuvilla tahoilla on koko ajan päivittyvä tieto markkinoinnin tuottavuudesta ja tapahtuneista muutoksista. Näkymät toteutuneista panostuksista ja toimenpiteistä visualisoidaan dashboardiin tai viedään suoraan asiakkaan omiin Business Intelligence- työkaluihin. Luonnollisesti yrityksen eri sidosryhmille voidaan räätälöidä omat näkymät heille merkityksellisien KPI:n kehityksestä.

ennustus.jpg

2. Ennustus

AiRomin ydin perustuu synkronoituun datamalliin, jossa algoritmien opettamiseksi alustaan on ajettu suuri määrä jo tehtyjä markkinoinnin ja myynnnin mallinnuksia, valtavat määrät median ostodataa ja markkinointiin vaikuttavia datamuuttujia. Näin markkinoija pystyy hyödyntämään jo valmiista datamassasta rakennettuja mallinnuksia, vaikka markkinoijan omaa dataa ei olisi käytetty lainkaan. Kun markkinoijan itse tekemät myynninmallinnukset, tutkimukset tai vaikkapa myyntidata syötetään datamalliin, saa hän tarkempia malleja hyödynnettäväkseen. Datamallin kehityksessä ja datan rikastuksessa hyödynnetään parhaita koneoppimisen, tekoälyn ja optimoinnin työkaluja, mikä mahdollistaa, että kaikki lisätty data tarkentaa malleja ja tämä mahdollistaa markkinoinnin tuottavuuden jatkuvan parantumisen.

aktivointi.jpg

3. Aktivointi

AiRomi-palvelu on yhdistetty automatisoituun mediaostamisen prosessiin, mikä mahdollistaa kone-avusteisen suunnittelun nopean ja virheettömän jalkautuksen eri kanaviin. Digikanavien aktivoinnin lisäksi myös perinteiset markkinoinnin kanavat kuten lineaarinen televisio, radio, ulkomainonta ja suuri osa printtimainonnasta ovat tämän automatisoidun prosessin piirissä.

 
 

 Varaa ilmainen skenaariomallin esittely:

Pyydä asiantuntijamme paikalle niin hän esittelee miten palvelu toimii, ja samalla näet AiRomin tuomat hyödyt konkreettisesti markkinointinne haasteissa.